TOWARZYSTWO BIAŁEGO ORŁA W MONTREALU
1956 RUE FRONTENAC 
MONTRÉAL, QC H2K 2N4
TEL: (514) 524-3116
 
 
 
 

 


OKRES II WOJNY ŚWIATOWEJ

Podczas gdy Polonia montrealska rosła w siłę i wzrastał jej dorobek mate­rialny oraz kulturalny, Polsce znowu zaczęły zagrażać niebezpieczeństwa. Rozpoczęły się przygotowania do obrony kraju przed agresją hitlerowską. Polskie towarzystwa patriotyczne w Kanadzie przystępowały do utworzonego Komitetu Zbiórki na Fundusz Obrony Narodowej. Dnia 23 kwietnia 1939 roku taką zbiórkę rozpoczęło Towarzystwo Białego Orła. Mimo że na organizacji ciążył jeszcze dług 5.000 $ z pożyczki zaciągniętej na wybudowanie domu, wyasygnowano kilkaset dolarów na pomoc zagrożonej Polsce. Aby pomóc Ojczyźnie w tak ciężkich chwilach, zbierano pieniądze na zebraniach i podczas różnych uroczystości. Po klęsce w kampanii wrześniowej tragedia narodu pol­skiego poruszyła wszystkich rodaków. Starsze pokolenie swą patriotyczną postawą i pomocą dla Polski dawało przykłady młodszym rodakom. W szere­gach Towarzystwa Białego Orła wzrosło ogromnie poczucie przynależności narodowej i wszędzie panowało pragnienie przyjścia Ojczyźnie z pomocą. W czasie działań wojennych, gdy wyłoniono organ Polonii Światowej - Komitet Ratunkowy, Towarzystwo Białego Orła czynnie z nim wpółpracowało zbiera­jąc fundusze na pomoc tułaczom wojennym i deportowanym. W ramach akcji uświadamiającej przeprowadzano zebrania informacyjne wśród społeczności kanadyjskiej na temat sytuacji wojennej w kraju. Dnia 15 listopada 1940 roku odbyła się na ten temat prelekcja w Domu Polskim. Wzięły w niej udział Wanda Poznańska, Wanda Kwiecińska oraz panie Brzezińska i Frankowska. W roku 1942 Towarzystwo weszło w skład Komitetu Międzyorganizacyjnego wraz z innymi towarzystwami polonijnymi dla przeprowadzenia zbiórki odzieży, obuwia i pieniędzy dla Polaków deportowanych do Związku Radzieckiego. Z ramienia Białego Orła w zbiórkach uczestniczyło wiele osób, m.in W. Antosz, W. Gajewski, S. Lasota, J. Czernik, M. Stoklasa. Odwiedzali oni rodziny polskie nawołując do udziału w zbiórkach na pomoc nieszczęśliwym rodakom. W roku 1944 Komitet zebrał 2.063 $, z czego 1.170 $ przeznaczył na paczki żywnościowe dla polskich dzieci deportowanych na Wschód. Patronem tej inicjatywy był ówczesny konsul R.P. w Montrealu, dr Tadeusz Brzeziński. Podczas II wojny światowej Towarzystwo udostępniało swe pomieszczenia na potrzeby pracowni krawieckich. Kobiety z Polskiego Czerwonego Krzyża szyły tam bieliznę dla dzieci i ubrania dla żołnierzy polskich, które wysyłano do Afryki. Wysyłano też paczki dla polskich jeńców wojennych w Niemczech oraz papierosy dla oddziałów polskich we Francji, Holandii i Szkocji. W tym czasie TBO nawiązało serdeczne więzi z żołnierzami polskimi, którzy przebywali w Kanadzie na mocy porozumienia rządu federalnego z gen. Władysławem Sikorskim, ówczesnym premierem Polski. General organizował obozy woj­skowe dla ochotników zgłaszających się do służby w Polskich Siłach Zbrojnych. Rozmawiał o tym z premierem Kanady W. L. Mackenzie. Wielu ofi­cerów lotnictwa stacjonujących w tym czasie na Dorcalu miało przyjaciół wśród Polonii i członków Białego Orła. Niejednokrotnie gościli oni w Domu Polskim. W roku 1944 trzech z nich tragicznie zginęło podczas startu samolo­tu do Wielkiej Brytanii. Byli to: 47-letni porucznik lotnictwa Kazimierz Burzyński zwany "papa" z racji swego wieku, pilot Andrzej Kuźniacki i na­wigator Jan Nowicki. Ich śmierć pogrążyła w smutku Polonię montrealską. Członkowie Towarzystwa Białego Orła partycypowali także w wysiłku wojen­nym Kanady zakupując za 5.000 $ wiele państwowych obligacji. Tym samym dawali przykład innym rodakom do pójścia w ich ślady.
 

PRZEJDŹ DO SPISU TREŚCI / PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY


 TOWARZYSTWO BIAŁEGO ORŁA W MONTREALU
1956 RUE FRONTENAC, MONTRÉAL, QC H2K 2N4
TEL: (514) 524-3116
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE