Towarzystwo Białego Orła w Montrealu - druga najstarsza organizacja polonijna w całej Kanadzie obchodzi w tym roku swoje 120-lecie. Jej  początki sięgają roku 1902, kiedy to założono Towarzystwo Synów Polski. W roku 1925 połączyło się ono z inną organizacją  polonijną Towarzystwem Dramatycznym im. H. Sienkiewicza w jedno stowarzyszenie - Towarzystwo Białego Orła. Temu połączeniu przyświecało  powołanie jednej silnej i widocznej grupy, która mogłaby udźwignąć ciężar postawienia Domu Polskiego i  intensywniej prowadzić działalność dla dobra Polonii. 

Nadając Towarzystwu  imię Orła Białego ówcześni działacze chcieli wskazać na silne związki organizacji z Macierzą. Jedną z pierwszych inicjatyw Towarzystwa było wybudowanie Domu Polskiego, które zostało  ukończone w roku 1929. Myśl o posiadaniu własnego gmachu  dojrzewała od lat, ale trudności finansowe i brak wytrwałości długo niweczyły powzięte decyzje. Od chwili  uroczystego  otwarcia  domu przy ulicy Frontenac, rozpoczął si27 sierpnia 2022ę trwający po dzień dzisiejszy, bujny okres  życia  towarzyskiego i kulturalnego montrealskiej Polonii. W Domu Polskim  miała miejsce niezliczona do dziś ilość imprez kulturalnych, patriotycznych, towarzyskich, prywatnych.

Towarzystwo Białego Orła współpracowało  z wieloma organizacjami polonijnymi w Montrealu dla dobra  całej polskiej  emigracji. Ta współpraca  zawiązała się ze Związkiem Weteranów Polskich im. J. Pilsudskiego,  Polskim Klubem Sportowym, Polsko-Kanadyjskim Klubem Obywatelskim itd. Ścisłe związki utrzymuje TBO z Kongresem Polonii Kanadyjskiej, gdzie ma własnego  delegata i posiada prawo udziału we wszystkich decyzjach.

Odsłonięcie muralu na budynku Towarzystwa Białego Orła

Towarzystwo odgrywało na przestrzeni ponad stu lat istnienia, niebywałą rolę w podtrzymywaniu tożsamości narodowej rodaków i Kanadyjczyków polskiego pochodzenia. Poprzez organizowanie różnych akcji i imprez patriotycznych  wszczepiało dumę i poczucie narodowej tożsamości. (czytaj dalej)


Wielki Jubileusz 120-lecia Towarzystwa Białego Orla i zorganizowanej Polonii montrealskiej, który przypada w roku 2022 skłania do przypomnienia roli jaką w scalaniu Polonii odegrały pierwsze pokolenia polskich emigrantów. Dokumenty historyczne potwierdzają, że przyjeżdżali oni do Kanady już pod koniec XVIII wieku. Pierwsi z nich dotarli tu poprzez Stany Zjednoczone w 1783 roku wraz z grupą lojalistów pochodzenia angielskiego i szkockiego. W ciągu pierwszych stu lat emigracja polska stanowiła grupę niewielką, rozproszoną i nie zorganizowaną. Osiedlanie się naszych rodaków w Kanadzie nabrało tempa dopiero z początkiem XX wieku. Rozpoczęła się wówczas emigracja na większą skalę. Dziś, u progu XXI wieku, polska grupa etniczna jest jedną z największych, które tworzą wielokulturowe społeczeństwo Kanady. 

Koło Młodzieży, 1941 r. 

Polacy opuszczali rodzinną ziemię głównie z powodów politycznych (okres zaborów, wojen, komunizmu). Istniały też oczywiście fale emigracji ekonomicznej w okresie Polski niepodległej (1918-1939), kiedy to szukano w Kanadzie Chleba i dachu nad głową. Emigranci polscy sprzed I wojny świa­towej, legitymujący się obcymi paszportami (rosyjskimi, pruskimi i austriackimi) osiągali w Kanadzie to, czego oczekiwali: prawo do wolności osobistej i do reprezentowania własnej tożsamości etnicznej. Godząc się na tułaczkę przyjmowani byli za Oceanem na ogół gościnnie ze względu na pracowitość, skromność, a także z potrzeby zagospodarowania tego dziewiczego jeszcze kraju.

Bal z okazji 75-lecia TBO, 1977 r.

Prześladowani i narażeni na represje we własnej Ojczyźnie, wymazanej z mapy świata, wykazywali się od pierwszych chwil na obczyźnie silnym poczuciem jedności. Pozbawieni własnej ziemi nie wyrzekli się nigdy ducha polskości, który w nich silnie drzemał. Chcieli być bliżej swoich rodaków, a gdy ich nie było, najbliższymi im stawali się Rosjanie, Ukraińcy i Litwini. (czytaj dalej)


Z naszego archiwum

DZIEŃ POLSKI W PARKU MÉDÉRIC-MARTIN 

W sobotę 26 sierpnia 2023 roku miała miejsce Czwarta Edycja Dnia Polskiego w Montrealu zorganizowanego przez Kongres Polonii Kanadyjskiej okręg Quebec przy współpracy licznych sponsorów. Park Médéric-Martin odwiedziło blisko 4,000 osób z Polonii oraz Społeczności Montrealskiej i Quebeckiej. Pozostaną wspomnienia i mamy nadzieję, ogromne zadowolenie uczestników. Była to impreza z dużym ładunkiem pozytywnej energii, wzbudzająca moc ciepłych emocji, okazja do spotkań z przyjaciółmi.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wsparli nas w organizacji tego przedsięwzięcia: Organizacjom Polonijnym, Fundacjom, Firmom, Konsulatowi RP, Miastu Montreal, osobom prywatnym oraz wolontariuszom, którzy z wielkim zaangażowa- niem włączyli się w przygotowania Dnia Polskiego. Dzięki Państwu po raz kolejny nasze przedsięwzięcie odniosło sukces i na długo pozostanie w pamięci uczestników tego dnia. To właśnie dzięki Państwu ta impreza wpisała się już na stałe w kalendarz Polonijnych wydarzeń. Więcej informacji tutaj


 
 

 


 TOWARZYSTWO BIAŁEGO ORŁA W MONTREALU
1956 RUE FRONTENAC, MONTRÉAL, QC H2K 2N4
TEL: (514) 524-3116
 E-MAIL: OFFICE@WHITE-EAGLE-SOCIETY.COM
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE