TOWARZYSTWO BIAŁEGO ORŁA W MONTREALU
1956 RUE FRONTENAC 
MONTRÉAL, QC H2K 2N4
TEL: (514) 524-3116
 
 
 
 

 


DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Członkowie Towarzystwa Białego Orła zasłużyli się nie tylko w dziele budowy dwóch kościołów polskich i niesienia pomocy żołnierzom i uchodź­com polskim w czasie I i II wojny światowej. Ich działalność charytatywna trwała też przez cały okres powojenny. Już w roku 1945 Koło Pań zorgani­zowało bal, z którego dochód przeznaczono dla 100 polskich młodych dziew­cząt przybyłych z niemieckich obozów i umieszczonych w klasztorze St. George de Beauce. W roku 1949 TBO pomogło moralnie i finansowo w pier­wszych krokach nowemu klubowi sportowemu "Polonia". W 1953 roku TBO przekazało ofiary na fundusz budowy nowego domu PKTWP w Lachine oraz na akcję pomocy gwiazdkowej dla Inwalidów Polskich Sił Zbrojnych. W rok później przeprowadzono akcję sprzedaży znaczków na cele pomocy dla rodaków będących w trudnej sytuacji materialnej. Znaczki dostarczyła Główna Komisja Opieki Społecznej KPK w Toronto. W roku 1956 TBO przekazało swoje ofiary na grobowiec i pomnik śp. o. Bernarda Kaźmierczyka. W roku 1957 brało czynny udział w akcji zorganizowanej przez KPK "Chleb dla Polski". W jej ramach urządzono wielki bal i święconkę, z których dochód przekazano na "Fundusz Pomocy Polsce". W latach 1957-60 Towarzystwo organizowało zbiórki na cele Federacji Dobroczynności niosącej w owym czasie dość pokaźną pomoc ludziom biednym, chorym i starym, czasami bez przytułku. Te doroczne zbiórki w ramach dnia miłosierdzia zwano "Tag Day". W tym okresie TBO organizowało bale na fundusz poczytnej gazety "Głos Polski". Kronikę montrealską prowadzili w niej redaktorzy Z. Waruszyński i I. Popławski. Dla uatrakcyjnienia bale te łączono z wyborem "królowej". W roku 1960 królową takiego balu wybrano Helenę Karpowicz.

W ramach Akcji Milenijnej w roku 1964 "Biały Orzeł" zorganizował imprezę dochodową na Fundusz Milenijny i zarazem na Dom Starców Instytutu Dobroczynności. Byl to "Pokaz mody" urządzony staraniem Koła Pań. Stroje kreowały zawodowe modelki pod kierownictwem pani M. Jean z firmy La Jeunesse - Lana: Lidia Sianowska, Dolores Ropeleska i Maria Wojciechowska. W roku 1966 TBO zorganizowało zabawę, z której dochód przeznaczono dla ubogich dzieci, które planowały wyjechać na harcerskie kolonie letnie. TBO brało też udział w zbiórkach pieniężnych na Pomnik Katyński (1980) i Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II w Rzymie (1980). Gdy Polska przeżywała okres nadziei i potem stanu wojennego (1980-1981) członkowie "Białego Orła" apelowali o pomoc dla strajkujących robotników, organizując zbiórki na związek zawodowy "Solidarność" i Komitet Obrony Robotników. Wzięli też czynny udział w akcji "Pomoc Polsce" pod szyldami KPK. Akcja "Maraton na posiłki dla Polski" przeprowadzona wśród Polonii przyniosła wówczas 2.600 $ dochodu. Wielce zasłużony dla Polonii montreal­skiej były prezes TBO Marcin Furman przekazał osobiście na ten cel aż 1.000 $. Członkowie Towarzystwa ofiarowali swą pomoc uchodźcom polskim, którzy po proklamowaniu stanu wojennego w Polsce znaleźli schronienie w sali parafialnej kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej. Nawoływali i agitowali społeczność polonijną, by ofiarowała stare meble, przedmioty gospodarstwa domowego i naczynia dla nowo przybyłych. Gdy w roku 1982 powołano klub sportowy "Biały Orzeł", Towarzystwo zaoferowało mu pomoc moralną i finan­sową. W zakres pomocy moralnej wchodzi też piękny zwyczaj odwiedzania chorych członków Towarzystwa Białego Orła w szpitalach i domach, wysyłka kartek świątecznych i życzeń. Członkowie Towarzystwa wspomagali zawsze tych, którzy znajdowali się w potrzebie. Pomagali w organizowaniu "bingo" dla pacjentów Instytutu Dobroczynności, opiekowali się młodzieżą polską, która przybyła do Montrealu na jubileusz 350-lecia tego miasta, wspomagali grupę artystyczną "Dialog". W 1993 roku przeprowadzili kolektę na chore dzieci z Polski sprowadzone na leczenie do Montrealu oraz na szpitale dziecięce. Uzyskano wówczas ponad 600 $. Zebrane fundusze przekazywane były w całości Komitetowi Pomocy Chorym Dzieciom w Polsce, który zawiązał się w Montrealu. TBO, uważane za matkę wszystkich polskich towarzystw, na miarę swoich możliwości nie szczędziło pomocy finansowej dla innych polonijnych organizacji. Były to symboliczne ofiary pieniężne, ale wyrażające szczerą więź z tymi, którzy znaleźli się w danej chwili w potrzebie. Wymieńmy tu Bibliotekę Polską w Montrealu, Polski Instytut Naukowy, Inwalidów P.S.Z., Grupę taneczną przy Parafii M.B. Częstochowskiej, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Kościół Narodowy, Klub sportowy "Sokół", Polsko- Kanadyjskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy grupa 10, Polską Radę Szkolną. Wspomagano też budowę Domu Starców i przebudowę Domu grupy I PKTWP. Złożono też ofiary na odnowienie ołtarza z okazji 300-lecia cudow­nego obrazu Matki Boskiej Różanostockiej w Polsce i na polskie Liceum Les Ageux we Francji, założone w 1842 roku przez A. Mickiewicza. W roku 1997 TBO podarowało Bibliotece Polskiej w Montrealu kilkadziesiąt książek. W tymże roku, dnia 30 września TBO zaoferowało salę na koncert polskich artystów, z którego dochód przeznaczono na pomoc powodzianom w Polsce. Zebrano wówczas 750 $. W dwa miesiące później urządzono bankiet, z którego dochód przekazany został na ten sam cel.
 

PRZEJDŹ DO SPISU TREŚCI / PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY


 TOWARZYSTWO BIAŁEGO ORŁA W MONTREALU
1956 RUE FRONTENAC, MONTRÉAL, QC H2K 2N4
TEL: (514) 524-3116
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE