TOWARZYSTWO BIAŁEGO ORŁA W MONTREALU
1956 RUE FRONTENAC 
MONTRÉAL, QC H2K 2N4
TEL: (514) 524-3116
 
 
 
 

 


KLUB ZŁOTEGO WIEKU

Przy Towarzystwie Białego Orła istnieje od dwudziestu lat Klub Złotego Wieku zwany też Klubem Seniorów. Może się on poszczycić wieloma osiąg­nięciami dzięki ofiarnej pracy zarządów i członków. Plany powołania takiego klubu istniały już w 1966 r. za prezesury Klemensa Sodo. Jednak liczne przeszkody udaremniały urzeczywistnienie tego projektu. W roku 1980 wysunięto kolejny wniosek o umożliwienie otwarcia klubu. Tym razem cel został osiągnięty. Formalnie Klub Złotego Wieku założono w marcu 1981 r. Według regulaminu mogli do niego wstępować wszyscy Kanadyjczycy pol- skiego pochodzenia, którzy ukończyli 60 rok życia. Pierwszym prezesem Klubu Złotego Wieku wybrany został Zenon Duński, wiceprezesem Zofia Bierko, sekretarzem finansowym Teodora Góralczyk, a sekretarzem pro­tokołowym Władysława Traczyk. Członkowie klubu spotykają się raz w tygod­niu. Na tych spotkaniach grają w karty, szachy, bilard, bingo. W przerwach gier i zajęć podawana jest kawa i ciastka. Z pomocą finansową tej nowej organiza­cji w łonie TBO rychło pospieszył rząd federalny, który w ramach programu "New Horizons" przekazał Klubowi dotacje w wysokości 12.689 $ (1982 r.).

W roku 1983 prezesem Klubu Seniorów wybrano Władysławę Traczyk. Wykazała ona wielki dynamizm przyciągając do klubu nowych członków i sympatyków z całego Montrealu. Kierownikiem działu artystyczno-dekora- cyjnego została Wiktoria Pilarz. Kolejną subwencję rządową w wysokości 7.808 $ klub otrzymał 15 kwietnia 1984 roku. Rząd Kanady od lat popiera działalność Klubu Złotego Wieku. Dzięki pomocy natury finansowej rząd umożliwia ludziom samotnym i starszym utrzymanie aktywności i kontaktów z gronem znajomych, prowadzenie rozmów w ojczystym języku itp. Klub płaci czynsz za wynajmowanie sali Towarzystwa Białego Orła mając prawo do korzystania z kuchni, naczyń oraz garderoby. Dla urozmaicenia działalności klubu zarząd organizował nieraz atrakcyjne wycieczki. W roku 1981 podczas wycieczki do Ottawy miało miejsce spotkanie z senatorem Stanleyem Haidaszem. Organizowano również inne wycieczki, np. do Plattsburga w USA w 1981 r.

Zarząd Klubu Złotego Wieku pomyślał o stworzeniu dla seniorów różnych pracowni rękodzieła: haftu, wyrobu abażurów do lamp, obrazów ze szkła kolorowego, sztucznych kwiatów, lalek. Utworzono też komitet zajmujący się odwiedzaniem osób samotnych i chorych. Z tymi osobami utrzymuje się również kontakt telefoniczny. W roku 1985 do prowadzonych zajęć dołączono "tańce ludowe", które prowadziła Maria Reyelins-Żejmówna, była tancerka i aktorka kabaretowa. Z członkiń wyłonił się nawet taneczny zespół folklorysty­czny "Polskie dziewuchy". Za korzystanie z sali i wszelkich innych udogod­nień Klub odwzajemnia się TBO wspieraniem jego działalności. Członkowie dopomagają w przystrajaniu i dekorowaniu sali bankietowej, ozdabianiu stołów sztucznymi kwiatami itp. Klub czynnie piomagał w przygotowaniu bankietu na 85-lecie TBO. Hall budynku udekorowano barwami biało-czerwonymi, a na suficie umocowano 14 bukietów ręcznie wykonanych kwiatów. Do innych dobrych uczynków należy pomoc w ukończeniu remontu kuchni (1984) przekazanie 2.000 $ (1987), zakup 12 tuzinów szklanek czy dywanu do korytarza. W ramach działalności dobroczynnej klub przekazuje datki na Fundusz Pomocy Chorym Dzieciom w Polsce. Jeśli w roku 1984 liczba członków klubu wynosiła 250, to już w roku 1988 wzrosła do 366, aktualnie zaś jest ich 350. Z okazji 5-,10- i 20-lecia Klubu Złotego Wieku miały miejsce wys­tawne bankiety, na których byli obecni goście z innych organizacji polonijnych. Aktualnie funkcje prezesa sprawuje Sophie Smith.

PRZEJDŹ DO SPISU TREŚCI 


 TOWARZYSTWO BIAŁEGO ORŁA W MONTREALU
1956 RUE FRONTENAC, MONTRÉAL, QC H2K 2N4
TEL: (514) 524-3116
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE