TOWARZYSTWO BIAŁEGO ORŁA W MONTREALU
1956 RUE FRONTENAC 
MONTRÉAL, QC H2K 2N4
TEL: (514) 524-3116
 
 
 
 

 


GOOD WILL CLUB

W miarę dorastania młodzieży część członków dawnego Youth Club wstąpiła do Good Will Club zawiązanego w roku 1948. Good Will Club, czyli Klub Dobrej Woli posiadał siedzibę w Domu Towarzystwa Białego Orla, z którym łączyły go wielorakie więzi. Głównym celem tej grupy było "czynić dobrze i pomagać ludziom w licznych troskach ich życia". Do klubu należeli byli członkowie Youth Club, ale także aktualni członkowie Białego Orła, w tym wiele młodych małżeństw. Członkowie Good Will Clubu urodzeni w większości w Kanadzie, jako ludzie dobrej woli mogli pochwalić się pięknymi wynikami w swej bezinteresownej i owocnej pracy na polu działalności chary­tatywnej. Wsjjółpracowali oni ściśle z Parafią Matki Boskiej Częstochowskiej głównie za proboszczowania o. Bernarda Kaźmierczyka i o. Fryderyka Bałdy- gi. Kapłani wchodzili automatycznie w skład kolejnych zarządów klubu i po­siadali tytuły członków honorowych. Nazwiska członków klubu widnieją do dziś na tablicy pamiątkowej umieszczonej przy wejściu do świątyni.

Główną troską przedstawicieli Good Will Clubu była opieka nad polskimi dziećmi, szczególnie widoczna podczas świąt religijnych i przystępowania dzieci do pierwszej Komunii Świętej. Good Will Club pozostanie w pamięci jako organizator wieczorów familijnych, zabaw tanecznych, pokazów mody oraz sponsor bazarów. Dnia 14 V 1960 r. przygotował wiosenny wieczór taneczny, z którego dochód przeznaczony został na opłacenie ubogim dzieciom kolonii u ss. Zmartwychwstanek. Tradycją klubu stała się wyprzedaż pieczywa własnego wyrobu. Dochody z wyprzedaży przeznaczano na śniada­nia dla dzieci przystępujących do pierwszej Komunii Świętej. Były też próby rozszerzenia działalności Good Will Clubu na sferę oświatową. Planowano ufundowanie stypendiów naukowych dla wybijających się studentów. Pierwszym prezesem klubu był Zenon Duński, następnymi Klemensśodoijan Krencisz. W roku 1953 obchodzono 5-lecie klubu. Gościem honorowym uroczystości z tej okazji był utalentowany artysta malarz Stefan Kątski, twórca polichromii w kościele M.B. Częstochowskiej. Na czele zarządu stał wówczas Wiktor Słoń, wiceprezesem był M. Wojciechowski, a skarbnikiem Franciszek Krukowski. Kolejnymi prezesami byli: Henryka Krukowska, E. Żbikowski i Leon Nowacki. Hucznie obchodzono też rocznicę 10-, 20- i 30-lecia klubu. Pięknym gestem było ofiarowanie przez Good Will Club 1000 $ na przebudowę Domu Polskiego za prezesury A. Dombrowskiego. Good Will Club organi­zował także dla swoich członków wycieczki. Jedna z nich, do Albany, odbyła się w roku 1981 z okazji Dnia św. Józefa. W roku 1982 prezes Leop Nowacki wraz ze swą żoną bezinteresownie przygotowywali posiłki dla polskich emi­grantów, którzy znaleźli schronienie w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej oraz u osób prywatnych. W roku 1984 prezesem został Franciszek Krukowski, a wiceprezesem Helena Cisowska. W tym samym roku zorganizowano zabawę taneczną na 35-lede klubu. Do tańca przygrywała doskonała orkiestra "Andy Antobacci". Członkowie Good Will Clubu poczuwali się wielokrotnie do prac porządkowych w budynku Towarzystwa Białego Orła, kupowali też choinki i dekoracje na święta Bożego Narodzenia. Z własnej woli podjęli się wyremon­towania sceny w sali balowej, wymalowania sufitu i reperacji okien. Wspólnie z członkami TBO byli organizatorami "binga" dla pacjentów Domu Starców Instytutu Dobroczynności. Wspierali duchowo, a także materialnie TBO. Przykładem takim jest darowizna, wespół z Klubem Seniorów, kwoty 500 $ na zakup lodówki, dokonana w roku 1985. W roku 1987 wskutek nieporozumień z prezesem K. Sodo Good Will Club uległ rozwiązaniu.
 

PRZEJDŹ DO SPISU TREŚCI / PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY


 TOWARZYSTWO BIAŁEGO ORŁA W MONTREALU
1956 RUE FRONTENAC, MONTRÉAL, QC H2K 2N4
TEL: (514) 524-3116
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE